Entreprenørarbejde

Med os som entreprenør har du en høj håndværksmæssig standard.

Vi kan påtage os meget forskelligartede projekter med tæt kontakt til kunden. Alle opgaver udføres i høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Vi har udstyr til de store opgaver og til opgaver med meget beskedne adgangsforhold.
Sænkning af gulve gøres sikkert og effektivt
med små maskiner.
Vi har maskiner til nedbrydningsopgaver,
til vejhøvling og meget mere...


Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Grundvandssænkning

Grundvandet ligger højt på Fanø. Derfor er det ofte nøvendig at sænke grundvandet, når der graves i jorden.
Vi har udstyret til at sænke grundvandet og aflede det til nærmeste kloak, å eller sø. Derudover sørger vi for tilladelse fra kommunen til at sænke grundvandet.

Nedbrydning

Vi har maskinerne til at nedbryde bygninger m.m. og til at sortere affaldet på stedet. Vi hjælper dig med ansøgning og screening af dit hus, samt deponering og bortskaffelse.

Vejvedligehold

Grusveje er følsomme over for vejrliget og kræver derfor regelmæssig vedligeholdelse med vejhøvl og opfyldning af grus

Vi kan tilbyde en fast vedligeholdes aftale, hvor vi sammen aftaler hvor meget vedligehold din vej har behov for. Derudover kan du bestille vejhøvling efter behov.

Snerydning

Ønaf tilbyder snerydning og saltning at store og små arealer. Vi har udstyret til at rydde fortorve, stisystemer samt parkeringsarealer.

Sten, sand m.m.

Vi kan leverer mange forskellige produkter. Bland andet sand, støbemix, stabilgrus, stenmel, træflis, grus og meget andet.


Kontakt os og hør nærmere