Kloakering

Med os som Autoriseret kloakmester er du sikret et anlæg af høj kvalitet

Vi laver alt kloakeringsarbejde. Det kan være nedsivningsanlæg, faskine, dræn, kloaktilslutning og meget andet.  

Vi hjælper dig med rådgivning og ansøgning i forbindelse med tilslutning og anlæg.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.
Giver dit kloaksystem problemer eller trænger det til at fornys, så står vi til rådighed med de bedste løsninger...

Nedsivningsanlæg

Ejendomme som ikke er tilsluttet et offentligt kloak, skal over en årrække have etableret rensning af spildevandet. Den typiske løsning vil være et nedsivningsanlæg. Et nedsivningsanlæg er i princippet blot afledning til naturlig rensning i jorden. Men for at dette skal fungere, må jordbunden, belligenheden og indretningen af anlægget være i orden.

Vi udfærdiger ansøgninger til kommunen om spildevandsanlæg med forundersøgelse i det åbne land.

Pilerensningsanlæg

Lukkede pilerensningsanlæg er betegnelsen for anlæg med membran i bunden. De er helt uden afløb, idet de er dimensioneret blandt andet efter spildevandsmængden i den aktuelle husstand og nedbørsmængden på det aktuelle sted. Anlægget består af en jordvold, der sikrer mod frost og mod lugt. I anlægsarealet plantes seks rækker pil. Pilene fjerner næringsstofferne og bruger dem til vækst. Jorden tømmes af pilene i løbet af vækstperioden for derefter at fyldes i løbet af næste vinter. Forudsætning for, at dette kan fungere er, at anlægget er dimensioneret korrekt.