Om Ønaf

Entreprenørvirksomheden Ønaf på Fanø har eksisteret siden 2002 og har været i stadig vækst siden.

Det begyndte i det små, da den 21-årige iværksætter Simon Martinsen købte en rendegraver og tog opgaver ind samtidig med, at han havde lønnet arbejde ved siden af. Det viste sig dog hurtigt, at der var et marked for virksomheden. Derefter blev det løbende muligt at udvide maskinparken. Det gav et solidt grundlag for videre udvikling, og stadig nye typer af opgaver kunne tages ind.

I dag er der maskiner til gravearbejder til alle formål, lige fra kloakering, fundering og nybyggeri til gulvsænkning inde i små fanøhuse. Firmaet har pumpeudstyr og udstyr til pleje af grusveje, til fejning græsslåning og snerydning.

Ud over betonarbejde og kloakering er flisebelægning en vigtig del af Ønafs aktiviteter. 

Ønaf servicerer både kunder med små opgaver og kunder, der har store projekter.  Af de seneste større opgaver kan nævnes beton-, kloak- og belægningsarbejdet ved det nye sognehus i Nordby samt udvidelsen af Odden Børnehave

Ønaf er et socialt ansvarligt firma, der har er godt samarbejde med skolen omkring elever der trænger til at prøve praktisk arbejde. Derudover har vi et godt samarbejde med kommunen med integration af flygtninge og har haft flere i praktik og og længere løntilskudsforløb.

Firmaet ejes og drives af Simon Martinsen, der entreprenør, smed og autoriseret kloakmester. Simon bor sammen med Anne-Marie på familiens gård i Rindby. Anne-Marie er bogholder i virksomheden.

Ud over Simon har firmaet Jan som medhjælpere